top of page

פרויקט נשימים (נשימה/נשים/מים)

הפרויקט מפגיש נפגעות תקיפה מינית ומים.

המים כמיכל - אנו מנצלות את כוחם של המים על מנת להכיל את הכאב, הדמעות, המגע.

היכולת לעבודה אישית וללא מגע כלל, לבד ממגע המים העוטף.

הפעילות מותאמת לכל ילדה/נערה/אשה, למקום בו היא נמצאת רגשית ופיסית.

פעילות אקטיבית – ריקוד, שחייה, משחק, התעמלות, איי-צ'י (טיי-צ'י במים) המיועדת לשחרור לחצים רגשיים במטרה להשיג חיוך ותחושה טובה

פעילות פאסיבית – טיפול בשיטת ג'הארה – טיפול בתמיכה מלאה הבונה אימון והתרחבות של הגוף והנפש כאחד.

המפגש יכול להיות קבוצתי, אקטיבי הכולל גם לימוד יסודות שיטת הג'הארה ובהמשך החלפת טיפולים בין המשתתפות לבין עצמן

כמו כן הטיפול יכול להיות פרטני – אקטיבי / פאסיבי.

לאחר כמה מפגשים פרטניים ניתן להצטרף לקבוצת התמיכה.

הפעילות חייבת להיות מותאמת לכל משתתפת ובתיאום מול צוות הטיפול הרגשי התומך.

עד היום היו בטיפולים פרטניים כ-10 בנות בגילאי 15-21 לכ-10 מפגשים כל אחת.


bottom of page