top of page

פעילות בבריכה טיפולית – לגנים טיפוליים

הפעילות במים לילדים ככלל ולילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט מאפשרת מימד נוסף לצוות ולילדים להגיע להישגים מוטוריים וקוגניטיביים.

ע"י שימוש בתכונות המים הייחודיות אנו שואפים לקדם כל ילד במסגרת יכולתו האישית והקבוצתית עם דגשים ומטרות ייחודיות לכל גן שהועמדו ע"י הצוות המלווה (הידרותרפיסטים, גננות, הורים)

מטרות ואופן פעולה

  • מטרת העל של הטיפול במים – שיפור התפקוד מחוץ למים תוך התייחסות ספציפית לקשיים של כל ילד בתפקודו בחיי היום-יום.

  • השימוש במים החמים ככלי טיפולי – משפר את התפקוד המוטורי, החברתי והנפשי רגשי.

  • עבודה במים כמימד טיפולי נוסף המתמקד בשיפור התפקוד בסביבה הנחשבת ל"רגילה"(בריכה/ מים) תוך התחשבות בנטייתו וברצונו של המטופל להשתתף בטיפול מסוג זה (אוהב את סביבת המים ומפיק הנאה ממנה):

הפעילות במים נתפסת על ידי המטופלים (ילדים ומבוגרים כאחד), משפחתם וסביבתם כפעילות נורמלית בה עוסקים ילדים רגילים ובכך מתחזקת התפיסה כי המטופלים עם המגבלה יכולים להשתלב בחיים הרגילים.

ביצוע פעילות נורמלית כשחיה מחזקת את הדימוי העצמי והבטחון העצמי של המטופלים (שילוב האדם עם המגבלה בסביבתו הטבעית)

  • הפעילות מתבצעת בבריכה טיפולית מחוממת בסביבה רגועה ומחבקת (תרתי משמע)

  • אנו עובדים בשיטת "הלוויק", שיטה ללימוד שחייה תוך שימת דגש על הסתגלות מנטלית, התנתקות (מהגננת, קיר, מטפל), ועצמאות במים משולב בשירים, משחקים ועבודה פרטנית. לכל ילד מוצמד מדריך (מתנדב מהקהילה / סטודנט / בת שרות שאינו חייב להיות מטפל מוסמך) את פעילות הקבוצה מנהל מדריך מוסמך מטעם אירגון ההלוויק העולמי.

  • כמו כן לפחות אחת מאנשי הצוות המטפל חייב להיות מטפל הידרותרפיה אשר הוסמך ע"י הארגון הישראלי להידרותרפיה בעל רקע רלוונטי קודם (אימון שחייה, חינוך מיוחד, חינוך גופני וכו')

הצוות ומהלך המפגש

מספר ילדים במפגש: 13

צוות:

נגה בן ענת – הידרותרפיסטית בכירה ומדריכת הלוויק בכירה

דנית דרימר - הידרותרפיסטית בכירה ומדריכת הלוויק

ברוריה פרישמן - הידרותרפיסטית בכירה ומדריכת הלוויק

כ-20 אנשי צוות מתנדבים מבוגרים מהקהילה.

10-15 בנות מתנדבות מאולפנת אי'ל ברמה – מפרויקט מ.ת.ת ואולפנא נוספת שהצטרפה לפרויקט זהה – אולפנת אילת השחר מהמושב יונתן.

תדירות: אחת לשבוע לשעה.


bottom of page